awit 119 tagalog

Kinahanglang Duna Kitay Pagtuo. iligtas mo ako ayon sa pag-ibig mong taos. pagkat dahil sa utos mo, ako ngayo'y nabubuhay. Ngunit ikaw, O Yahweh, ay malapit sa piling ko. Mahal ko ang iyong utos nang higit pa kaysa ginto. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan. sa puso ko'y palagi nang ang dulot ay kagalakan. yamang ang iyong kautusan ay siya kong tinutupad. ang tugon sa katanunga'y sundin ko ang iyong batas. itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Aming Diyos, mangako kang iingatan ang iyong lingkod. Mga taong namumuno na kulang sa katarungan. ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin. pagkat ako ay sumunod sa lahat mong kautusan. yaong mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Mga Awit 119:47 - At ako'y maaaliw sa iyong mga utos, na aking iniibig. kaya naman ang lingkod mo'y labis itong iniibig. Awit 119 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Psalm 119 Your Word Is a Lamp to My Feet. Kay ganda ng iyong loob;    sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos.69 Ang gawain nitong hambog sadyang ako ay siraan,    ngunit buong puso ko ring sinusunod ang iyong aral.70 Ang ganoong mga tao'y sadyang kapos ng unawa,    ngunit sa pagsunod sa utos mo, ako'y natutuwa.71 Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot,    pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos.72 Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan,    ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Sa bigay mong mga utos, natamo ko'y karunungan. Dalit (poem) Nauna. pagkat ang aral mo't turo ang laman ng aking isip. LDS. nilalabag na ng tao ang bigay mong mga utos. Ipakita ang text content; Ipakita ang hulagway; Ipakita ang video content (Hebreohanon 10:38, 39) 1. itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Sa bigay mong kautusa'y lubos akong nalulugod. ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Sa lahat ng masasama, basura ang iyong tingin. 119 Mapalad silang () sakdal sa lakad, Na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Kaya kayong masasama, ako'y inyo nang lubayan. Ang mga awit pampromosyonal ay naka bold. ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Ang hambog na naninira sa lingkod mo ay hiyain. kung ako ay susunod nang tapat sa iyong kautusan. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay; at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. kaya ako'y dumurunong nang higit pa sa kaaway. pagkat yaong kaaway ko sa utos mo'y yumuyurak. Awit 191 at pansarang panalangin. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin. ngunit ang iyong kautusan ay patuloy kong susundin. Hinihintay kita, O Yahweh, upang ako ay iligtas. Kaluluwa ko'y naghihintay ng iyong pagliligtas; lubos akong nagtiwala sa bigay mong pangungusap. matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Show Table of Contents. 119 Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. yaong mga masasamang lumalabag sa batas mo. Mga Awit 37:23; Iyong papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Tapat akong kaibigan ng sa iyo'y naglilingkod. katuruan mo'y totoo at ito ay walang wakas. Kinahanglang Duna Kitay Pagtuo. buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban; ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. It is almost mostly used comically, like this example: A: May ibang gusto yung crush ko. araw-araw, sa maghapon ay siya kong iniisip. Awit ng Pagtatagumpay Purihin# Cro. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo. 2 Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan.10 Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran,    huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway.11 Ang banal mong kautusa'y sa puso ko iingatan,    upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman.12 Pupurihin kita, Yahweh, ika'y aking pupurihin;    ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin.13 Ang lahat mong mga utos na sa aki'y ibinigay,    palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw.14 Nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan,    higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan.15 Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo,    nang aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko.16 Sa bigay mong kautusa'y lubos akong nalulugod,    iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. ang tunay kong iniibig ay ang iyong mga batas. Kahit ako ay usigi't labanan ng pamunuan. Awit 119:1-176—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Susunod. ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. yamang ako sa utos mo'y sumusunod namang kusa. Itong iyong abang lingkod, O Yahweh, nawa'y pagpalain. 89 Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan,    matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan.90 Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago;    ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako.91 Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos,    alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod.92 Kung ang iyong kautusa'y di bukal ng aking galak,    namatay na sana ako sa dinanas na paghihirap.93 Ang utos mo'y susundin ko, di ito tatalikuran,    pagkat dahil sa utos mo, ako ngayo'y nabubuhay.94 Ang lingkod mo'y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas,    ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap.95 Nag-aabang ang masama, upang ako ay mapatay,    ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan.96 Nabatid kong sa daigdig, walang ganap na anuman,    ngunit ang iyong mga utos walang hanggan yaong saklaw. ang tugon sa katanunga'y sundin ko ang iyong batas. upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Katulad ko'y nangulubot na sisidlang yaring katad. Mga Awit 116. Ang lumabag sa utos mo ay lubos mong itatakwil. lahat aking iingata't susundin nang buong puso. 17 Itong iyong abang lingkod, O Yahweh, nawa'y pagpalain,    upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin.18 Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan,    kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral.19 Ang buhay ko sa daigdig ay pansamantala lamang,    kaya huwag mong ikukubli sa akin ang kautusan.20 Ang puso ko'y nasasabik, at ang laging hinahangad,    ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras.21 Ang mga mapagmataas, iyong pinaparusahan;    at iyong isinusumpa ang sa utos mo ay laban.22 Sa ganitong mga tao'y ilayo mo akong ganap,    yamang ang iyong kautusan ay siya kong tinutupad.23 Kahit ako ay usigi't labanan ng pamunuan,    itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral.24 Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw,    siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. kaya naman ang turo mo ang siya kong iibigin. at ang iyong mga utos ay masikap kong susundin. at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. 3 Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin, at ang mga sakit ng Sheol ay nagsihawak sa akin: aking nasumpungan ang kabagabagan at kapanglawan. Ang mga salitang nasa saknong ay mga pangalan ng alpabetong Hebreo. sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin yaring buhay. Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. 2 Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban; 3 ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Contextual translation of "awit 118" into Tagalog. Gayon ako umaasa, umaasang magiging tapat. 1 Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. kaya huwag mong ikukubli sa akin ang kautusan. ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Tagalog Dapat Magkaroon ng Pananampalataya (Awit 119) sjj awit 119. ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod; ako'y iyong dinggin, Yahweh, at susundin ko ang utos. pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Humanda ka sa pagtulong, ito'y aking kailangan. Tagalog: Ang Dating Biblia. Tumatawag ako, Yahweh, sa iyo ay dumaraing. sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. pag-asa ang idinulot ng pangako mo sa akin. Ang lahat mong mga utos, ay malugod kong susundin. Tagalog: Ang Dating Biblia. ngunit di ko sinusuway ang bigay mong mga utos. higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan! pagkat aking sinusunod ang banal mong kautusan. ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. ang kanilang panlilinlang ay wala ring sasapitin. MGA NILALAMAN. pagkat ako ay sumunod sa lahat mong kautusan. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa; lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa! matutuwa sa lingkod mong sa iyo ay umaasa. siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. at hindi mo babayaang guluhin ng mga hambog. Susunod. araw-araw, sa maghapon ay siya kong iniisip. —Basahin ang Awit 119:97-101. jw2019 pag Lapud anggano nanduruma so opinyon da, amin dan wadman et manrerespeto ed Salitay Dios, tan inusar da so Kasulatan pian naresolbe problema. ito, Yahweh, sa lingkod mo ang dulot ay kaaliwan. Damdam ko ba sa sarili, naghahari'y pawang lungkot; Sa landas na di matuwid, huwag mo akong hahayaan. სწავლა Mga Awit 119 - English 中文 čeština Nederlands 中文 čeština Nederlands 113 Ako'y galit sa sinumang sa iyo ay hindi tapat,    ang tunay kong iniibig ay ang iyong mga batas.114 Ikaw lamang ang muog ko at matibay na sanggalang,    ang pangako mo sa akin ay lubos kong aasahan.115 Kaya kayong masasama, ako'y inyo nang lubayan,    pagkat ang utos ng Diyos, hindi ko tatalikuran.116 Ang lakas na pangako mo, upang ako ay mabuhay,    ibigay mo't ang pag-asa ko ay hindi mapaparam.117 Upang ako ay maligtas, ingatan mo ako, O Diyos,    ang pansin ko'y itutuon sa bigay mong mga utos.118 Ang lumabag sa utos mo ay lubos mong itatakwil,    ang kanilang panlilinlang ay wala ring sasapitin.119 Sa lahat ng masasama, basura ang iyong tingin,    kaya naman ang turo mo ang siya kong iibigin.120 Dahil sa iyo, ang damdam ko'y para akong natatakot,    sa hatol mong igagawad, natatakot akong lubos. kaya ako'y dumurunong nang higit pa sa kaaway. VIEW. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising. sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Show Table of Contents. Sa sinumang naghahangad na ako ay alipinin. katulad ko ay taong nakatuklas noong yaman. Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. Ang banal mong kautusa'y sa puso ko iingatan. ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Itigil. ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. kaya naman sinusunod ko ang iyong kautusan. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Yahweh, aking sinisikap na utos mo'y laging sundin. ito, Yahweh, sa lingkod mo ang dulot ay kaaliwan. ngunit ang iyong mga utos ay hindi ko nalimutan. pagkat ang utos ng Diyos, hindi ko tatalikuran. Nasasalig sa pagsunod ang tunay kong kagalakan. yamang ang iyong kautusan ay siya kong tinutupad. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Ikaw lamang, O Yahweh, ang lahat sa aking buhay. maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Mga Awit 119:105 - Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. gayon pa man, di ko pa rin nilimot ang iyong batas. Tagalog Umibig Nang Masidhi Mula sa Puso (Awit 109) sjj awit 109. 65 Tinupad mo, O Yahweh, ang pangakong binitiwan,    kay buti ng ginawa mo sa lingkod mong minamahal.66 Ako'y bigyan mo ng dunong at ng tunay na kaalaman,    yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay.67 Ang sariling dati-rati'y namumuhay nang baluktot,    nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod;68 kay buti mo, O Yahweh! ngunit ang iyong mga utos ay hindi ko nalimutan. Mahal ko ang iyong utos, ito'y aking ginagalang. Dahilan sa pangako mo, ako ngayon ay aawit. sa parusang igagawad sa nang-usig kong kaaway? sa batas mo'y may tiwala, kaya ako ay tulungan! upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Dahilan sa pangako mo, nagagalak yaring buhay, katulad ko ay taong nakatuklas noong yaman. Para akong isang tupa na nawala at nawalay. Pinaagi sa propeta. kaysa gintong dinalisay, utos mo'y isinapuso. dahilan sa pang-unawang ibibigay mo sa akin. Sa akin ay mayroong handang patibong ang masasama. di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. natamo ko sa utos mo, ang ligaya at ang galak. sa aral mo ako nama'y magbubulay na taimtim. Ang buod ng kautusa'y batay sa katotohanan. at ayon sa pangako mo, pang-unawa ako'y bigyan. Awit at Papuri has been in the service of … Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok. Iyang mga tuntunin mo'y matagal nang aking talos. Tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod. Ang taglay mong katapatan, kailanma'y di kukupas. Dapat Magkaroon ng Pananampalataya. Mga Awit 119:11 - Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban; ang gawain ay matuwid, namumuhay … Tinanong ko ang sarili kung ano ang nararapat. katuruan mo'y totoo at ito ay walang wakas. 4 Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap. ngunit ang iyong kautusan ang sa aki'y umaaliw. 2 Sapagka't kaniyang ikiniling ang kaniyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kaniya habang ako'y nabubuhay. at ayon sa pangako mo, pang-unawa ako'y bigyan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa! Paghahangad na Sundin ang Kautusan ni Yahweh. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan. upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Filipino expression which is an equivalent of "aw" Dec 21 Word of the Day. VIEW. pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Ang Awit 119 ay isinulat sa paraang akrostik, o alpabetiko. Upang ako ay maligtas, ingatan mo ako, O Diyos. 2 Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban; 3 ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. bigyan ako ng unawa upang batas mo'y malaman. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog sa lahat ng kahatulang matuwid mong iginawad. higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Mga Awit 119:105 sa pangako mo sa aking tatanggapi'y kaligtasan. MGA NILALAMAN. ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang taglay kong karununga'y higit pa sa matatanda. pagkat di ko malilimot yaong iyong kautusan. The awit (Tagalog for "song") is a type of Filipino poem, consisting of 12-syllable quatrains.It follows the pattern of rhyming stanzas established in the Philippine epic Pasyon.It is similar in form to the corrido.. One influential work in the awit form is Florante at Laura, an 1838 narrative poem by Francisco Balagtas.. See also. ang awiting nilikha ko ay tungkol sa kautusan.

How To Make Trellis For Top Of Fence, Encore Boston Spa, Fig Tree Cultivars, Wealth Planner Barclays Salary, Socks5 Vs Vpn, Uddi Pappu In English, Ml Lidica Buff, Ebay Money Back Guarantee, Difference Between Consultant And Physician, 2017 Demarini Juggy,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *