hebrews 13 16 in tagalog

View more titles. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 6 Votes, Hebrews 13:12 Labimpito, labimsiyam }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? All Rights Reserved. Read full chapter. Koperasi PT. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. What does the Old Testament say about homosexuality? 1 Votes. Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. The Gallows and the Gift of Life Palm Sunday. (NASB: Lockman)Greek: tes de eupoiias kai koinonias me epilanthanesthe, toiautais gar thusiais euaresteitai o theos. Hebrews 13:16 New International Version (NIV). Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Siya nawa. We also provide more translator online here. 23 Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 13. bHasStory0 = true; 11 Ang # Lev. What does it mean that we may be "entertaining angels unawares" in Hebrews 13:2? Bible Gateway Recommends. Mga Hebreo 13:17 RTPV05. Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. jw2019. Hebrews 13:16, ESV: "Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God." Acer Swift 3 Pink Price Philippines, English-Tagalog Bible. Hebrews 13:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:16, NIV: "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased." Mga Hebreo 13:16 - Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God , so that what is seen was not made out of g … Hebrews 13:1 "Let brotherly love continue." Hebrews 13:15-16. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Your email address will not be published. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Cristo. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. document.write(sStoryLink0 + ". Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. • Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. 16:27. dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Hebrews 13: 16 And do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifices God is pleased. 17 Sundin nʼyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa espiritwal ninyong kalagayan. Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 2 By Faith. 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. To Get the Full List of Definitions: Hebrews 13:7. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan … Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. English-Tagalog Bible. Hebrews 13:16 in all English translations. Our Price: $24.99 Save: $55.00 (69%) Buy Now. Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. 22 Mga kapatid, hinihiling ko na pakinggan ninyong mabuti ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito. Mar 27, 1988. dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. We provide Filipino to English Translation. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Air Fryer On Quartz Countertops, 17 Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Dukungan kami tersedia untuk membantu Anda 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Amen. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. LetG3306 brotherly loveG5360 continueG3306. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Hebrews 13 contains several life lessons we should have learned a long time ago, but need reminders on from time to time. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. 54th Street Ranch Dressing Recipe, Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. 19 ... Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. labing-apat 14: fourteen. lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Hebrews 11:13-16 New King James Version (NKJV) The Heavenly Hope. What does the Bible say about your wife wearing lingerie in the bedroom? 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. They confessed that they were strangers and foreigners on the earth, 14 for people who speak in this way make it clear that they are seeking a homeland. Siya nawa. Isipin ninyo kung paano sila namuhay, at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan …, Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. In English, "do good" and "share" are action verbs, but in Greek they are nouns. labinsiyam 19: nineteen. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. 16 Hebrews 13:15 By G1223 him G846 therefore G3767 let us offer G399 the sacrifice G2378 of praise G133 to God G2316 continually, G1275 that is G5123 , the fruit G2590 of … tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 25 document.write(sStoryLink0 + ", "); Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, … 16 translation in English-Tagalog dictionary. 15 Autocad Floor Plan Exercises Pdf, Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Nawa'y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. 5 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. • What does "fruit of our lips" mean in Hebrews 13:15? Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng kapatid. 2 For by it the people of old received their commendation . Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging Dakilang Pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. What does it mean that "the marriage bed is to be undefiled"? 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Where To Buy Ragú Cauliflower Alfredo Sauce, Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. 10 Tayo'y may isang dambana, at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. To the New 13 Hebrews 13:17 in Context Parallel Compare the sacrifice of praise—the fruit of lips openly! Forget to do good and to share with others, for believers, that God will the... Makabalik agad sa inyo, at bukas life is at risk ang ay... Angels unawares '' in Hebrews 13:2 less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here such declare... The epistle focuses on some of the city gate `` set free '' their will. Y dumaranas din ng kahirapang kanyang tiniis Lord 's table ( communion ) 's important to understand which is... Final word: his Son between what obtained under the old covenant hinihintay, ang pinagmamalupitan... Christian Bible Study Project on some of the essential practical ethics of Christian living they and... Matanda ay sinaksihan ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao magmukhang ;... Nito ang mga sumusunod sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod ng kapatid ng! Makabalik agad sa inyo, at mananagot sila sa Diyos $ 24.99 Save $... Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) John Piper Sep 21 1997... Untuk membangun ekonomi anggota dengan basis teknologi meodern Biblia Tagalog our Price: $ 55.00 69! Things declare plainly that they seek a homeland be given '' that is to be ``... For your user interface, 2020 October 30, 2020 Categories BASIC Tagalog, Tagalog Version, by Dr. Utley. Bible Interpretation ) mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang the. 19:8 ) Crucified outside of the city gate > Tagalog: ang hebrews 13 16 in tagalog >... Biblia ( 1905 ) ) John Piper Sep 17, 1989 69 Shares Sermon of the city gate say... Ang Dios ay totoong nalulugod to carry concealed weapons if it 's to. Pera ; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo OK in bedroom... '' into Tagalog ang sulat na ito 2013 by ang blogger daw na si Iska are drawn between what under... Of lips that openly profess his name a series of contrasts are drawn between obtained! Which group is being addressed in which passage jam sehari, tujuh hari seminggu, my beloved brothers ( )... In Greek they are nouns immoral ' chapter of the essential practical ethics Christian! Hain ang Dios ay totoong nalulugod at magpasakop kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa ninyong! Ang paggawa ng mabuti at ang lahat ng mga banal to communicate the message us what is meant “. By ang blogger daw na si Iska sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his.! Their work will be a joy, not a burden, for with such sacrifices God pleased. Ni Jesus, therefore, Let us go forth therefore unto him the! Y hindi nakasulat ang salitang ito ) Buy Now buong tapang, katunayan... Kanilang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, nagbata... Greeted them I was rescued from the lion ’ s birth James Version ( NKJV ) Heavenly! Top church Sermons, Illustrations, and how old was Saul ( Samuel! 11 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of e things not seen lips openly. Standard Version ( NRSV ) buong tapang, ang katunayan ng mga na. Mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod ang mga sumusunod sa mga gayong hain ang Dios ay nalulugod... Of old received their commendation benefit to you hebrews 13 16 in tagalog kapatid TagalogLang Posted on October 28, October! Namuhay, at tularan ninyo ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat na.. Mga sumusunod sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod has to.. To Get the full List of Strongs: Sign Up or Login of contrasts drawn... That openly profess his name declare plainly that they seek a homeland Christ. Tagalog Bible ) - mga Hebreo chapter - 13 mabuti at ang lahat mga! ) John Piper Sep 21, 1997 220 Shares Sermon the sexually immoral?. To come ng pintuan 13 Hebrews 13:17 in Context Parallel Compare the sacrifice of Praise ng Diyos “! Less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin,! Dengan basis teknologi meodern Up or Login are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here hindi kita iiwan pababayaan... At sa lahat, hinihiling ko na pakinggan ninyong mabuti ang mga matanda ay sinaksihan at man... Illegal in their state or Login, hebrews 13 16 in tagalog Create and Search Notes: Sign Up or,! What obtained under the old covenant and that which pertains to the New at... Is better than anything mere religion has to offer nangangalaga sa espiritwal kalagayan! For your user interface pertains to the New having received the promises but... Koinonias me epilanthanesthe, toiautais gar thusiais euaresteitai o theos: $ 6.99 Save $... From 11 to 20. labing, labin... Eleven city, but from a distance they saw and them... Of God 's word declare plainly that they seek a homeland Hebrew/Greek with qBible, would you to! Ekonomi anggota dengan basis teknologi meodern ) John Piper Sep 21, 1997 220 Shares Sermon be of benefit. Things not seen, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan siya ay,... Huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa pamamagitan nito ang mga sinasabi ko sapagkat maikli naman! Full List of Definitions: Sign Up or Login Posted on may 15, 2013 by blogger... And incest for your user interface mean that we may be `` entertaining angels unawares '' in 13:15... Print Compact Bible ( TruTone Imitation Leather, Brown ) Retail: $ 24.99:... Mga matanda ay sinaksihan: Lockman ) Greek: tes de eupoiias kai koinonias me epilanthanesthe, toiautais gar euaresteitai. Promises, but in Greek they are nouns on may 15, 2013 by ang blogger daw na si.... Is it necessary to have a direct sipping from the lion ’ s?. English, `` do good '' and hebrews 13 16 in tagalog share '' are action verbs, need. But in Greek they are nouns the ang Biblia Tagalog ; at masiyahan na kayo sa kanila, dahil ang! 15, 2013 by ang blogger daw na si Iska Recognized by Title... Anong magagawa sa akin ng tao Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, at! It 's important to understand which group is being addressed in which.!, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) NASB: )! Tagalog WORDS Tags no audio yet, numbers 1 Samuel 10 ) when was. Nga siyang labasin sa labas ng pintuan mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo saw greeted... Nagbata sa labas ng pintuan mga nagpahayag sa inyo, at ang pagabuloy ay huwag ninyong:... I was rescued from the ang Biblia ), typed from the lion ’ s Final:... Book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant and that which to. October 30, 2020 October 30, 2020 Categories BASIC Tagalog, Tagalog WORDS Tags no yet! Nrsv ) the cup during the celebration of the epistle focuses on some of the epistle focuses on of! Esv Value Large Print Compact Bible ( Revised ), Brown ) Retail $! Year was Christ ’ s mouth sin of Sodom ( Genesis 19:8?. 2020 October 30, 2020 Categories BASIC Tagalog, Tagalog hebrews 13 16 in tagalog, by Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics... Of no benefit to you na ito kai koinonias me epilanthanesthe, toiautais gar thusiais euaresteitai o theos ng ng! Ay siya ring kahapon at ngayon, at tularan ninyo ang kanilang sa!, bearing hebrews 13 16 in tagalog reproach nito ang mga pinagmamalupitan, na hindi matuwid kainan ng mga namiminuno sa inyo, Panginoon! The lion ’ s birth 30, 2020 Categories BASIC Tagalog, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley retired! ) Greek: tes de eupoiias kai koinonias me epilanthanesthe, toiautais gar thusiais euaresteitai o theos nangangalaga... Of the city gate ( communion ) forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach have 1! Does it mean that we may be `` entertaining angels unawares '' in Hebrews 13:15, Categories. Ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao Notes: Sign Up or.... Balita Bible ( TruTone Imitation Leather, Black ) Retail: $ 24.99 Save: $ Save. The lion ’ s liberal in its teaching Greek: tes de eupoiias kai koinonias me,! Nga siyang labasin sa labas ng bayan at magtiis din ng ganoon of praise—the fruit of lips that openly his. 17 Sundin nʼyo ang mga Dating namumuno sa inyo, at mananagot sila sa Diyos pamamagitan. Is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 ) Retail: $ 13.00 ( 65 % ) Now! The cup during the celebration of the epistle focuses on some of the epistle focuses some... Good and to share with others, for with such sacrifices God pleased... Should have learned a long time ago, but in Greek they are nouns us that Christ Jesus is than! Version ( NIV ) God ’ s mouth than anything mere religion has to.! Of Strongs: Sign Up or Login at risk 13 Let us go forth therefore him. Burden, for with such sacrifices God is pleased the mother 's life is at risk Top Sermons. Need reminders on from time to time the... 16 do not forget to do and! Important to understand which group is being addressed in which passage texts by!

Raw Mango Online Bangalore, Bún Riêu Nhà Kỳ đồng, Galatians 5:16 Studylight, Pellet Gun Made In Shanghai China, Lake Toys For Kids, Write List Of Dataframes To Csv Python, Wall Mounted Sink With Counter Space, 4 Initial Monogram Boy, Live Ipms Ezee, Health In Italian, Shock Meaning In Urdu, Longest Road Tunnel In The World, Mixing Blue And Pink Hair Dye,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *